Turbostem Milk 4

Một chức năng được cấp bằng sáng chế giúp thiết lập 4 công thức đánh sữa

Turbosteam Milk 4 là gì?

Sáng chế này giúp bạn có thể thiết lập 4 công thức đánh sữa, có hoặc ko có bọt. Nhiệt độ và mức tạo bọt (bọt dày hay mỏng) có thể được chọn cho mọi công thức pha chế.

Đặc trưng

Trong khi vòi đánh sữa thực hiện công việc của mình, nhân viên pha chế có thể rảnh tay để làm những việc khác, tiết kiệm đáng kể thời gian và tăng tốc độ phục vụ

…như một barista chuyên nghiệp

Dễ dàng thiết lập 4 công thức đánh sữa. Cho phép điều chỉnh cả mức nhiệt độ và foam bọt cho từng công thức. Sữa có thể được đánh bọt tự động như một barista chuyên nghiệp. Chất lượng sữa, foam và nhiệt độ có thể được giữ cố định.

Lợi ích

  • Tính linh hoạt cao
  • Menu đồ uống từ sữa phong phú
  • Chất lượng vượt trội
  • Thời gian phục vụ tối ưu
  • Bảo trì dễ dàng

Bài viết liên quan

Trả lời