fb chat
Thienlongvia zalo chat

Giấy nhiệt

Sử dụng cho máy bó thếp 100 tờ